Những Thông Tin Khác

Chính Sách & Điều Khoản Dịch Vụ

Những Chính Sách Và Điều Khoản Dịch Vụ Của Thiết Kế Website Siêu Tốt

Trước khi thực hiện các thao tác hoặc giao dịch với chúng tôi, bạn vui lòng xem qua các chính sách và điều khoản dịch vụ dưới đây của Thiết kế Website Siêu Tốt - Websieutot.com

1. Chấp thuận các điều kiện sử dụng

Khi sử dụng Website của websieutot.com, Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Chúng tôi có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về Công ty, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà websieutot.com đang cung cấp. Các thông tin khác liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng đều được ghi rõ nguồn cung cấp.

3. Chính sách về bảo mật thông tin

Quý Khách vui lòng xem thêm Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của chúng tôi tại: https://websieutot.com/Chinh-Sach-Bao-Mat-Thong-Tin

4. Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới trang Web hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Websieutot.com không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang Web và nguồn dữ liệu liên kết này. Chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang Web và nguồn dữ liệu nói trên.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của websieutot.com và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Công ty và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại.

- Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc và Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của websieutot.com

6. Điều chỉnh và sửa đổi

Websieutot.com bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

7. Chính sách thanh toán

Quý Khách vui lòng xem thêm phương thức thanh toán của chúng tôi tại: https://websieutot.com/Phuong-Thuc-Thanh-Toan

8. Chính sách bảo hành & bảo trì

Thời gian bảo hành dịch vụ là 12 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu chính thức.

- Các dịch vụ bảo hành bao gồm việc sửa lỗi website do websieutot.com xây dựng và không bao gồm việc xử lý các tình huống xảy ra do những lỗi môi trường, thiên tai : hỏa hoạn, lũ lụt … Trong trường hợp này, websieutot.com có trách nhiệm khắc phục, và đưa website của khách hàng hoạt động trở lại trong thời gian nhanh nhất.

- Trong thời gian bảo hành, nếu có sự cố xảy ra về phía hosting server, chậm nhất là 48 giờ, websieutot.com phải đưa website của khách hàng hoạt động bình thường.

- websieutot.com sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành website khi khách hàng bị lộ thông tin username và password quản lý website.

- Khi khách hàng mất password hay quên password, websieutot.com sẽ hỗ trợ miễn phí việc tìm lại password, thời gian chậm nhất là 48 giờ kể từ lúc khách hàng thông báo chính thức bằng văn bản với websieutot.com.

- websieutot.com sẽ hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến website trong quá trình sử dụng, cũng như giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Hỗ trợ khách hàng sữa chữa, phục hồi các sai sót, hư hỏng của website không thuộc phạm vi bảo hành như do người sử dụng để lộ thông tin username hay password … Các hỗ trợ này có thể được thảo luận của hai bên để tính chi phí hoặc không tính chi phí phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

- Trong vòng 30 ngày đầu kể từ khi website chính thức hoạt động, websieutot.com phải theo dõi giám sát toàn bộ hoạt động của website, nếu có bất kỳ lỗi nào được phát hiện thì websieutot.com phải có trách nhiệm chỉnh sửa trong thời hạn chậm nhất là 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin.

- Đối với lỗi hệ thống nghiêm trọng làm gián đoạn hoạt động, người quản lý hệ thống khách hàng sẽ thông báo cho websieutot.com bằng mọi hình thức nhanh nhất có thể: điện thoại, email, ... Chúng tôi sẽ tiến hành khắc phục trong thời gian tối đa là 48 giờ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, tết).

- Đối với sai sót hoặc các yêu cầu chỉnh sửa để thuận tiện sử dụng, Khách hàng có thể thông báo cho websieutot.com để cùng thương lượng phương thức và thời gian giải quyết.

- Những lỗi về số liệu, sai sót do ban quản trị hệ thống thao tác, Chúng tôi sẽ hỗ trợ cùng giải quyết thông qua: điện thoại, email, ...

- Trong thời gian bảo hành, nếu có phát sinh yêu cầu mới như: chỉnh sửa các chức năng để tiện sử dụng, sửa đổi hình thức, giao diện… tùy theo mức độ cụ thể sẽ được tính phí thông qua sự bàn bạc giữa hai bên.

Chat Messenger Chat Zalo