Bảng Giá Dịch Vụ SEO Từ Khóa

Bảng báo giá các gói dịch vụ SEO từ khóa

Giá dịch vụ SEO tại WEBST phụ thuộc vào số lượng từ khóa cần SEO cùng một lúc và độ khó của từng từ khóa.
Độ khó từ khóa Gói 10 từ Gói 15 từ Gói 20 từ Gói 30 từ
Trung Bình 1.000.000 đ/từ/tháng 900.000 đ/từ/tháng 800.000 đ/từ/tháng 700.000 đ/từ/tháng
Khó 2.200.000 đ/từ/tháng 1.800.000 đ/từ/tháng 1.600.000 đ/từ/tháng 1.400.000 đ/từ/tháng
Cực Khó 4.500.000 đ/từ/tháng 3.600.000 đ/từ/tháng 3.300.000 đ/từ/tháng 2.900.000 đ/từ/tháng
Cam kết TOP 80% hiển thị TOP 10 Google
30% hiển thị TOP 5 Google
Thanh toán 2 Tháng / Đợt
Hợp đồng 6 - 10 Tháng
Phí duy trì từ khóa
sau khi đã lên TOP
15% / Từ khóa / Tháng
Chat Messenger Chat Zalo